نویسنده = احمدعلی فرزین
تعداد مقالات: 2
1. تفسیر مقام باغ در شعر سعدی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 3-12

احمدعلی فرزین؛ امیر هاشمی زادگان


2. جستاری درباره واژه «نظر»

دوره 4، شماره 11، بهار 1395، صفحه 9-14

رضا کسروی؛ احمدعلی فرزین