نویسنده = ������������ ���������������� ����������
مراسم آیینی و گفتمان آن با فضای شهری در هند

دوره 3، شماره 10، دی 1394، صفحه 35-44

هدا کاملی؛ عطیه غفوری؛ میترا قربانی کلخواجه