نویسنده = میترا قربانی کلخواجه
تعداد مقالات: 1
1. مراسم آیینی و گفتمان آن با فضای شهری در هند

دوره 3، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 35-44

هدا کاملی؛ عطیه غفوری؛ میترا قربانی کلخواجه